Lista postępowań

Pozycje 1-25 z 38  pokazuj  pozycji

Kategoria
ZP-PN-81/2019 Produkty lecznicze: Antybiotyki w Pakiecie I oraz leki różne w Pakiecie IV i Pakiecie VI dla Apteki Szpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-12-10 2020-01-10 10:00 --
ZP-PN-74/2019 Odczynniki laboratoryjne z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych dla Laboratorium Centralnego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-11-05 2019-12-06 10:00 --
ZP-PN-68/2019 Produkty lecznicze: leki do stosowania zewnętrznego w Pakiecie I dla Apteki Szpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1601 Leki i produkty lecznicze 2019-11-04 2019-11-25 10:00 --
ZP-PN-71/2019 Produkty lecznicze: program lekowy w pakiecie I dla Stacji Dializ oraz program lekowy WZW w pakiecie II dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Chorób Wątroby w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1601 Leki i produkty lecznicze 2019-10-18 2019-10-31 10:00 --
ZP-PN-66/2019 Produkty lecznicze: preparaty do żywienia pozajelitowego w pakietach I-II dla apteki szpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1601 Leki i produkty lecznicze 2019-10-11 2019-10-25 10:00 --
SIWZ NR 139/2019/N/Dębica Usługa ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2903 Ubezpieczenia 2019-09-30 2019-11-06 10:00 --
ZP-PN-67/2019 Produkty lecznicze: Leki różne w Pakietach VII–VIII i XI dla Apteki Szpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1601 Leki i produkty lecznicze 2019-09-25 2019-10-30 10:00 --
ZP-PN-51/2019 Wykonanie usługi kompleksowego prania bielizny, pościeli, odzieży szpitalnej i tekstylnych materiałów wejściowych oraz innego asortymentu wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej, sprzętu wraz z wdrożeniem identyfikacji RFID HF w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3110 Usługi pralnicze i czyszczenia 2019-09-24 2019-10-25 10:00 --
ZP-PN-64/2019 Produkty lecznicze: Leki różne w Pakiecie X oraz Immunoglobuliny w Pakietach XII–XIV dla Apteki Szpitalnej Zdrowotnej w Dębicy Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1601 Leki i produkty lecznicze 2019-09-20 2019-10-03 10:00 --
ZP-PN-65/2019 Produkty lecznicze: Program lekowy WZW - Entecavirum dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Chorób Wątroby oraz Poradni Chorób Zakaźnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1601 Leki i produkty lecznicze 2019-09-20 2019-10-03 10:00 --
ZP-PN-56/2019 Produkty lecznicze: Leki rożne w Pakiecie I dla Apteki Szpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1601 Leki i produkty lecznicze 2019-09-03 2019-09-23 10:00 --
ZP-PN-53/2019 ODCZYNNIKI LABORATORYJNE DO DIAGNOSTYKI CHORÓB Z AUTOAGRESJI METODĄ IF i IMMUNOBLOT WRAZ Z DZIERŻAWĄ MIKROSKOPU FLUORESCENCYJNEGO I INNEGO SPRZĘTU NIEZBĘDNEGO DO WYKONYWANIA BADAŃ DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-08-30 2019-10-02 10:00 --
ZP-PN-60/2019 Odczynniki laboratoryjne: testy Elisa do oznaczania przeciwciał anty vise przeciwko borrelia w surowicy krwi z dzierżawą sprzętu dla Laboratorium centralnego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-08-28 2019-09-30 10:00 --
ZP-PN-55/2019 Program lekowy w pakietach I-II dla Oddziału Okulistycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1601 Leki i produkty lecznicze 2019-08-21 2019-09-11 10:00 --
ZP-PN-49/2019 Produkty lecznicze: antybiotyki w pakiecie II, leki oftalmologiczne i otologiczne w pakiecie IX oraz leki różne w pakiecie X dla Apteki Szpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1601 Leki i produkty lecznicze 2019-08-14 2019-09-18 10:00 --
ZP-PN-50/2019 Leki różne w pakietach VII–VIII dla Apteki Szpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1601 Leki i produkty lecznicze 2019-08-12 2019-08-23 10:00 --
ZP-PN-29/2019 Odczynniki serologiczne: krwinki wzorcowe do badania układu grupowego ABO: A1, B, O dla Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-07-19 2019-08-21 10:00 --
ZP-PN-44/2019 Produkty lecznicze: Antybiotyki w Pakietach I–IV dla Apteki Szpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-07-01 2019-07-22 10:00 --
ZP-PN-42/2019 Medyczny dwutlenek węgla wraz z dzierżawą butli w Pakiecie III oraz podtlenek azotu wraz z dzierżawą butli w Pakiecie IV dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-06-24 2019-07-29 10:00 --
ZP-PN-43/2019 Produkty lecznicze: albuminy w pakiecie V oraz immunoglobuliny w pakiecie VI dla Apteki Szpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1601 Leki i produkty lecznicze 2019-06-24 2019-07-08 10:00 --
ZP-PN-38/2019 Testy Elisa do oznaczania przeciwciał anty vise przeciwko borrelia w surowicy krwi z dzierżawą sprzętu dla Laboratorium Centralnego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-06-21 2019-07-24 10:00 --
ZP-PN-40/2019 Produkty lecznicze: Antybiotyki w pakietach III-IV dla Apteki Szpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1601 Leki i produkty lecznicze 2019-06-19 2019-07-03 10:00 --
ZP-PN-28/2019 Odczynniki laboratoryjne do badań immunochemicznych z dzierżawą analizatora głównego, analizatora pomocniczego, wirówki laboratoryjnej, chłodziarki, stołów laboratoryjnych i zestawów sprzętu komputerowego dla laboratorium centralnego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-06-14 2019-07-23 10:00 --
ZP-PN-35/2019 Produkty lecznicze: antybiotyki w Pakietach VI–VII, leki różne w Pakietach VIII–IX, XI i XVII oraz żywienie pozajelitowe: roztwory aminkowasów i substytuty plazmy w Pakietach XV–XVI dla apteki szpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1601 Leki i produkty lecznicze 2019-05-31 2019-07-02 10:00 --
ZP-PN-36/2019 Produkty lecznicze: substancje psychotropowe i opioidowe w Pakiecie I, witaminy i minerały w Pakiecie II, leki różne w Pakietach III–IV i XVIII oraz insuliny ludzkie i analogowe do różnych penów w Pakiecie V dla apteki szpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1601 Leki i produkty lecznicze 2019-05-31 2019-07-10 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa