Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 29  pokazuj  pozycji

ZP-PN-23/2022 PIECZYWO DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-04 2022-08-05 10:00 --
ZP-TP-19/2022 RURKI INTUBACYJNE I TRACHEOSTOMIJNE, FILTRY ORAZ OBWODY ODDECHOWE W PAKIECIE I ORAZ FILTRY WYDECHOWE I WDECHOWE DO RESPIRATORA W PAKIECIE II DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-05-23 2022-06-06 10:00 --
ZP-TP-13/2022 CEWNIKI, MASKI KRTANIOWE, ADAPTERY DO DRÓG ODDECHOWYCH, PROWADNICE W PAKIECIE I ORAZ MASKI TLENOWE I FILTRY W PAKIECIE II DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-05-18 2022-06-03 10:00 --
ZP-TP-5/2022 DIALIZATORY W PAKIETACH I – III DLA STACJI DIALIZ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-05-11 2022-05-27 10:00 --
ZP-PN-5/2022 PRODUKTY LECZNICZE: LEKI RÓŻNE W PAKIETACH I – III DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-02-18 2022-03-31 10:00 2022-07-12
ZP-TP-7/2022 BŁONY I ODCZYNNIKI RTG DLA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-02-16 2022-02-28 10:00 --
ZP-TP-4/2022 RURKI INTUBACYJNE I TRACHEOSTOMIJNE ORAZ OBWODY ODDECHOWE DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-02-14 2022-03-01 10:00 --
ZP-PN-3/2022 PRODUKTY LECZNICZE: LEKI RÓŻNE W PAKIECIE I i W PAKIECIE III ORAZ LEKI OFTALMOLOGICZNE I OTOLOGICZNE W PAKIECIE II DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-02-11 2022-03-31 10:00 2022-07-12
ZP-PN-7/2022 PRODUKTY LECZNICZE: TLEN MEDYCZNY CIEKŁY Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA NA TLEN MEDYCZNY, TLEN MEDYCZNY W BUTLACH I PODTLENEK AZOTU W BUTLACH Z DZIERŻAWĄ BUTLI NA GAZY MEDYCZNE WRAZ ZE SPECJALISTYCZNYM TRANSPORTEM MEDYCZNYM DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-02-07 2022-02-24 10:00 2022-07-12
ZP-TP-41/2021 MIĘSO W PAKIECIE I ORAZ DRÓB W PAKIECIE II DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-12-17 2021-12-28 10:00 --
ZP-TP-31/2021 OCHRONA MIENIA ORAZ ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PACJENTÓW I PERSONELU ODDZIAŁÓW PSYCHIATRYCZNYCH W STRASZĘCINIE K. DĘBICY WRAZ Z WSPARCIEM GRUPY INTERWENCYJNEJ W PAKIECIE I ORAZ MONITORING WEWNĄTRZ ODDZIAŁU PSYCHIATRII SĄDOWEJ O WZMOCNIONYM ZABEZPIECZENIU W STRASZĘCINIE K. DĘBICY W PAKIECIE II Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-07 2021-10-19 10:00 --
ZP-TP-24/2021 ŚRODKI CZYSTOŚCI: MYDŁO W PŁYNIE ANTYBAKTERYJNE, PŁYN DO MYCIA NACZYŃ, ŚCIERKI WISKOZOWE DO PODŁÓG, ŚRODEK DO NEUTRALIZACJI ZAPACHÓW W PAKIECIE I, ŚCIERKI Z MIKROFIBRY W PAKIECIE II ORAZ MYDŁO W PIANCE Z DZIERŻAWĄ DOZOWNIKÓW W PAKIECIE III DLA DZIAŁU HIGIENY SZPITALNEJ WZ ESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-30 2021-10-08 10:00 --
ZP-TP-23/2021 FABRYCZNIE NOWE I ZAGREGOWANIE APARATY DO CIĄGŁYCH ZABIEGÓW NERKOZASTĘPCZYCH I PLAZMAFEREZY (2 SZT.) WRAZ Z PŁYNAMI ORAZ INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM APARATÓW I SZKOLENIEM PERSONELU MEDYCZNEGO DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-30 2021-09-09 10:00 --
ZP-TP-22/2021 PIECZYWO W PAKIECIE I DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-10 2021-08-18 10:00 --
ZP-PN-12/2021 Produkty lecznicze: Glikol metoksypolietylenowy epoetyny beta w Pakiecie I dla Stacji Dializ w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-28 2021-07-29 10:00 --
ZP-TP-14/2021 ZIEMNIAKI SPOŻYWCZE PÓŹNE I WCZESNE W PAKIECIE I, JAJA KURZE ŚWIEŻE W PAKIECIE II, ŻUREK W PAKIECIE III ORAZ PRODUKTY WĘDLINIARSKIE Z DROBIU W PAKIECIE IV DLA KUCHNI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-22 2021-06-30 10:00 --
ZP-TP-10/2021 PRZEBUDOWA BUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY – DOSTOSOWANIE DO PRZEPISÓW PPOŻ (ETAP I – PIWNICE) Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-05-21 2021-06-07 10:00 --
ZP-TP8/2021 CUSTOM-PACK: JEDNORAZOWE ZESTAWY AKCESORIÓW DO OPERACJI WITREKTOMII TYLNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU DO OPERACJI WITREKTOMII TYLNEJ I FAKOEMULSYFIKACJI DLA ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO W ZOZ W DĘBICY Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-05-05 2021-05-14 10:00 --
ZP-TP-7/2021 FABRYCZNIE NOWY I ZAGREGOWANY LASER DO OPERACJI LAPAROSKOPOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM I SZKOLENIEM PERSONELU MEDYCZNEGO - DLA ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO Z PODODDZIAŁEM GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-07 2021-04-30 10:00 --
ZP-PN-70/2020 Dostawa gazu wysokometanowego przy ciśnieniu nie mniejszym niż 1,8 kPa wraz z zapewnieniem usługi dystrybucji paliwa gazowego do instalacji gazowych znajdujących się w lokalach ZOZ w Dębicy Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-23 2021-02-22 10:00 2021-02-25
ZP-PN-44/2020 Usługa transportu sanitarnego z kierowcą dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-09-11 2020-11-27 10:00 --
ZP-PN-50/2019 Leki różne w pakietach VII–VIII dla Apteki Szpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-08-12 2019-08-23 10:00 --
ZP-PN-44/2019 Produkty lecznicze: Antybiotyki w Pakietach I–IV dla Apteki Szpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-07-01 2019-07-22 10:00 --
ZP-PN-43/2019 Produkty lecznicze: albuminy w pakiecie V oraz immunoglobuliny w pakiecie VI dla Apteki Szpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-06-24 2019-07-08 10:00 --
ZP-PN-40/2019 Produkty lecznicze: Antybiotyki w pakietach III-IV dla Apteki Szpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-06-19 2019-07-03 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa