Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 93  pokazuj  pozycji

ZP-PN-6/2019 PRODUKTY LECZNICZE: PROGRAM LEKOWY W PAKIECIE I DLA ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY Postępowanie PZP PRODUKTY LECZNICZE: PROGRAM LEKOWY W PAKIECIE I DLA ODDZIAŁU OKULISTYCZNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY 2019-03-18 10:00 -- Leki i produkty lecznicze
ZP-PN-76/2018 ŻYWIENIE POZAJELITOWE: WORKI DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO W PAKIECIE I ORAZ WITAMINY W PAKIECIE II DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY Postępowanie PZP ŻYWIENIE POZAJELITOWE: WORKI DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO W PAKIECIE I DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY 2019-03-22 10:00 -- --
ZP-PN-76/2018 ŻYWIENIE POZAJELITOWE: WORKI DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO W PAKIECIE I ORAZ WITAMINY W PAKIECIE II DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY Postępowanie PZP ŻYWIENIE POZAJELITOWE: WITAMINY W PAKIECIE II DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY 2019-03-22 10:00 -- --
ZP-PN-22/2019 PROD. LECZ.: DARBEPOETYNA DO PODAŻY DOŻYLNEJ I PODSKÓRNEJ DO LECZENIA ANEMII NERKOWOPOCHODNEJ U PACJENTÓW DIALIZOWANYCH W STACJI DIALIZ ORAZ DO STOSOWANIA W PREDIALIZIE W PORADNI NEFROLOGICZNEJ W P. I, ERYTROPOETYNA ALFA DLA STACJI DIALIZ W P.II ORAZ LEKI RÓŻNE W P.III-V DLA APT.SZ. W ZOZ W D-CY Postępowanie PZP PRODUKTY LECZNICZE: DARBEPOETYNA DO PODAŻY DOŻYLNEJ I PODSKÓRNEJ DO LECZENIA ANEMII NERKOWOPOCHODNEJ U PACJENTÓW DIALIZOWANYCH W STACJI DIALIZ ORAZ DO STOSOWANIA W PREDIALIZIE W PORADNI NEFROLOGICZNEJ W PAKIECIE I DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY 2019-04-10 10:00 -- Leki i produkty lecznicze
ZP-PN-22/2019 PROD. LECZ.: DARBEPOETYNA DO PODAŻY DOŻYLNEJ I PODSKÓRNEJ DO LECZENIA ANEMII NERKOWOPOCHODNEJ U PACJENTÓW DIALIZOWANYCH W STACJI DIALIZ ORAZ DO STOSOWANIA W PREDIALIZIE W PORADNI NEFROLOGICZNEJ W P. I, ERYTROPOETYNA ALFA DLA STACJI DIALIZ W P.II ORAZ LEKI RÓŻNE W P.III-V DLA APT.SZ. W ZOZ W D-CY Postępowanie PZP PRODUKTY LECZNICZE: ERYTROPOETYNA ALFA DLA STACJI DIALIZ W PAKIECIE II DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY 2019-04-10 10:00 -- Leki i produkty lecznicze
ZP-PN-22/2019 PROD. LECZ.: DARBEPOETYNA DO PODAŻY DOŻYLNEJ I PODSKÓRNEJ DO LECZENIA ANEMII NERKOWOPOCHODNEJ U PACJENTÓW DIALIZOWANYCH W STACJI DIALIZ ORAZ DO STOSOWANIA W PREDIALIZIE W PORADNI NEFROLOGICZNEJ W P. I, ERYTROPOETYNA ALFA DLA STACJI DIALIZ W P.II ORAZ LEKI RÓŻNE W P.III-V DLA APT.SZ. W ZOZ W D-CY Postępowanie PZP PRODUKTY LECZNICZE: LEKI RÓŻNE W PAKIECIE II DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY 2019-04-10 10:00 -- Leki i produkty lecznicze
ZP-PN-22/2019 PROD. LECZ.: DARBEPOETYNA DO PODAŻY DOŻYLNEJ I PODSKÓRNEJ DO LECZENIA ANEMII NERKOWOPOCHODNEJ U PACJENTÓW DIALIZOWANYCH W STACJI DIALIZ ORAZ DO STOSOWANIA W PREDIALIZIE W PORADNI NEFROLOGICZNEJ W P. I, ERYTROPOETYNA ALFA DLA STACJI DIALIZ W P.II ORAZ LEKI RÓŻNE W P.III-V DLA APT.SZ. W ZOZ W D-CY Postępowanie PZP PRODUKTY LECZNICZE: LEKI RÓŻNE W PAKIECIE III DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY 2019-04-10 10:00 -- Leki i produkty lecznicze
ZP-PN-2/2019 PRODUKTY LECZNICZE: ANTYBIOTYKI W PAKIETACH I - VI DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY Postępowanie PZP Produkty lecznicze: Antybiotyki w pakiecie I dla Apteki Szpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy 2019-04-08 10:00 -- Leki i produkty lecznicze
ZP-PN-2/2019 PRODUKTY LECZNICZE: ANTYBIOTYKI W PAKIETACH I - VI DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY Postępowanie PZP Produkty lecznicze: Antybiotyki w pakiecie II dla Apteki Szpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy 2019-04-08 10:00 -- Leki i produkty lecznicze
ZP-PN-2/2019 PRODUKTY LECZNICZE: ANTYBIOTYKI W PAKIETACH I - VI DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY Postępowanie PZP Produkty lecznicze: Antybiotyki w pakiecie V dla Apteki Szpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy 2019-04-08 10:00 -- Leki i produkty lecznicze
ZP-PN-2/2019 PRODUKTY LECZNICZE: ANTYBIOTYKI W PAKIETACH I - VI DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY Postępowanie PZP Produkty lecznicze: Antybiotyki w pakiecie VI dla Apteki Szpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy 2019-04-08 10:00 -- Leki i produkty lecznicze
ZP-PN-27/2019 TLEN MEDYCZNY CIEKŁY WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA KRIOGENICZNEGO W PAKIECIE I, TLEN MEDYCZNY Z DZIERŻAWĄ BUTLI W PAKIECIE II, PODTLENEK AZOTU Z DZIERŻAWĄ BUTLI W PAKIECIE III, MEDYCZNY DWUTLENEK WĘGLA WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI W PAKIECIE IV ORAZ PODTLENEK AZOTU WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI W PAKIECIE V DLA Postępowanie PZP DOSTAWA TLENU MEDYCZNEGO CIEKŁEGO WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA KRIOGENICZNEGO ORAZ DOSTAWA TLENU MEDYCZNEGO Z DZIERŻAWĄ BUTLI W PAKIECIE I DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY 2019-05-15 10:00 -- --
ZP-PN-27/2019 TLEN MEDYCZNY CIEKŁY WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA KRIOGENICZNEGO W PAKIECIE I, TLEN MEDYCZNY Z DZIERŻAWĄ BUTLI W PAKIECIE II, PODTLENEK AZOTU Z DZIERŻAWĄ BUTLI W PAKIECIE III, MEDYCZNY DWUTLENEK WĘGLA WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI W PAKIECIE IV ORAZ PODTLENEK AZOTU WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI W PAKIECIE V DLA Postępowanie PZP Podtlenek azotu z dzierżawą butli w Pakiecie II dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy 2019-05-15 10:00 -- --
ZP-PN-24/2019 ODCZYNNIKI MIKROBILOGICZNE: PODŁOŻA HODOWLANE WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU DO WYKRYWANIA DROBNOUSTROJÓW WE KRWI I PŁYNACH USTROJOWYCH ORAZ Z DZIERŻAWĄ KLIMATYZATORA DLA PRACOWNI MIKROBIOLOGII OGÓLNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY Postępowanie PZP ODCZYNNIKI MIKROBILOGICZNE: PODŁOŻA HODOWLANE WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATU DO WYKRYWANIA DROBNOUSTROJÓW WE KRWI I PŁYNACH USTROJOWYCH ORAZ Z DZIERŻAWĄ KLIMATYZATORA DLA PRACOWNI MIKROBIOLOGII OGÓLNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY 2019-05-16 10:00 -- Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria
ZP-PN-1/2019 ODCZYNNIKI LABORATORYJNE DO BADAŃ BIOCHEMICZNYCH Z DZIERŻAWĄ APARATU GŁÓWNEGO I POMOCNICZEGO, SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I WIRÓWKI LABORATORYJNEJ DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY Postępowanie PZP ODCZYNNIKI LABORATORYJNE DO BADAŃ BIOCHEMICZNYCH Z DZIERŻAWĄ APARATU GŁÓWNEGO I POMOCNICZEGO, SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I WIRÓWKI LABORATORYJNEJ DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY 2019-05-10 10:00 -- Narzędzia laboratoryjne
ZP-PN-20/2019 PRODUKTY LECZNICZE: PŁYNY INFUZYJNE W PAKIECIE I, ANTYBIOTYKI W PAKIECIE II ORAZ LEKI RÓŻNE W PAKIECIE III DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY Postępowanie PZP Produkty lecznicze: płyny infuzyjne w Pakiecie I dla Apteki Szpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy 2019-05-28 10:00 -- --
ZP-PN-20/2019 PRODUKTY LECZNICZE: PŁYNY INFUZYJNE W PAKIECIE I, ANTYBIOTYKI W PAKIECIE II ORAZ LEKI RÓŻNE W PAKIECIE III DLA APTEKI SZPITALNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY Postępowanie PZP Produkty lecznicze: leki różne w pakiecie III dla Apteki Szpitalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy 2019-05-28 10:00 -- --
ZP-PN-13/2019 ODCZYNNIKI LABORATORYJNE DO KOAGULOLOGII Z DZIERŻAWĄ AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY Postępowanie PZP ODCZYNNIKI LABORATORYJNE DO KOAGULOLOGII Z DZIERŻAWĄ AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA DLA LABORATORIUM CENTRALNEGO W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY 2019-05-17 10:00 -- Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria
ZP-PN-31/2019 Produkty lecznicze: Program lekowy WZW w Pakietach I-V dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Chorób Wątroby oraz dla Poradni Chorób Zakaźnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie PZP Produkty lecznicze: Program lekowy WZW w Pakiecie I dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Chorób Wątroby oraz dla Poradni Chorób Zakaźnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy 2019-05-29 10:00 -- Leki i produkty lecznicze
ZP-PN-31/2019 Produkty lecznicze: Program lekowy WZW w Pakietach I-V dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Chorób Wątroby oraz dla Poradni Chorób Zakaźnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie PZP Produkty lecznicze: Program lekowy WZW w Pakiecie II dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Chorób Wątroby oraz dla Poradni Chorób Zakaźnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy 2019-05-29 10:00 -- Leki i produkty lecznicze
ZP-PN-31/2019 Produkty lecznicze: Program lekowy WZW w Pakietach I-V dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Chorób Wątroby oraz dla Poradni Chorób Zakaźnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie PZP Produkty lecznicze: Program lekowy WZW w Pakiecie III dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Chorób Wątroby oraz dla Poradni Chorób Zakaźnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy 2019-05-29 10:00 -- Leki i produkty lecznicze
ZP-PN-31/2019 Produkty lecznicze: Program lekowy WZW w Pakietach I-V dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Chorób Wątroby oraz dla Poradni Chorób Zakaźnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie PZP Produkty lecznicze: Program lekowy WZW w Pakiecie IV dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Chorób Wątroby oraz dla Poradni Chorób Zakaźnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy 2019-05-29 10:00 -- Leki i produkty lecznicze
ZP-PN-31/2019 Produkty lecznicze: Program lekowy WZW w Pakietach I-V dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Chorób Wątroby oraz dla Poradni Chorób Zakaźnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy Postępowanie PZP Produkty lecznicze: Program lekowy WZW w Pakiecie V dla Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Chorób Wątroby oraz dla Poradni Chorób Zakaźnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy 2019-05-29 10:00 -- Leki i produkty lecznicze
ZP-PN-15/2019 ODCZYNNIKI MIKROBIOLOGICZNE: KRĄŻKI ANTYBIOGRAMOWE I PASKI Z GRADIENTEM STĘŻEŃ W PAKIECIE I, KRĄŻKI DIAGNOSTYCZNE W PAKIECIE II ORAZ SZCZEPY WZORCOWE W PAKIECIE III DLA PRACOWNI MIKROBIOLOGII OGÓLNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY Postępowanie PZP Odczynniki mikrobiologiczne: Krążki antybiogramowe i paski z gradientem stężeń w pakiecie I dla Pracowni Mikrobiologii Ogólnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy 2019-06-12 10:00 -- --
ZP-PN-15/2019 ODCZYNNIKI MIKROBIOLOGICZNE: KRĄŻKI ANTYBIOGRAMOWE I PASKI Z GRADIENTEM STĘŻEŃ W PAKIECIE I, KRĄŻKI DIAGNOSTYCZNE W PAKIECIE II ORAZ SZCZEPY WZORCOWE W PAKIECIE III DLA PRACOWNI MIKROBIOLOGII OGÓLNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĘBICY Postępowanie PZP Odczynniki mikrobiologiczne: Krążki diagnostyczne w Pakiecie II dla Pracowni Mikrobiologii Ogólnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy 2019-06-12 10:00 -- --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa